Search results for query: *

  1. K

    Cây mai chịu được độ mặn bao nhiêu?

    Theo người dân, nguồn gốc dẫn đến tình trạng trên là do nguồn nước nhiễm mặn. Cây mai bị nhiễm mặn khiến cho phổ thông chủ vườn phải chạy đôn, chạy đáo mua nguồn nước thay thế và không ít người hoang mang lo lắng, bởi nghề trồng mai là sinh kế duy nhất của gia đình. Lượng nước thượng nguồn...
  2. K

    BÍ QUYẾT CÁCH TRỊ MAI CHIẾU THỦY VÀNG LÁ

    Người chơi Cây kiểng bonsai mai chiếu thủy khó trị nhất là cây mai chiếu thủy của mình bị vàng lá. Vậy để khắc phục trị cho mai chiếu thủy bị vàng lá như thế nào? >>mai vàng ra hoa sớm?Những phương pháp trồng mai vàng trồng bao lâu ra hoa Theo tôi thì Mai chiếu thủy bonsai trong chậu là dễ bị...
Top