BÍ QUYẾT CÁCH TRỊ MAI CHIẾU THỦY VÀNG LÁ

kimkim

New Member
Người chơi Cây kiểng bonsai mai chiếu thủy khó trị nhất là cây mai chiếu thủy của mình bị vàng lá. Vậy để khắc phục trị cho mai chiếu thủy bị vàng lá như thế nào?

>>mai vàng ra hoa sớm?Những phương pháp trồng
Please, Log in or Register to view URLs content!


Theo tôi thì Mai chiếu thủy bonsai trong chậu là dễ bị vàng lá nhất. Có rất nhiều nguồn gốc như:

  1. Cây thiếu phân: cho cây mai chiếu thủy bonsai phần nhiều được trồng chậu nên chuyện thiếu dinh dưỡng là không giảm thiểu khỏi.
  2. Cây quá thừa phân – bị ngộ độc phân: do mỗi lần chúng ta thấy vàng chúng ta lại nghĩ thiếu phân, nên bón thêm phân, cứ thế cây bị ngộ độc. Hoặc bón phân không đúng cách gây tổn hại cho cây, sau đó vàng lá hoài trị không hết.
opjO6AVEcNcJcGbk1xhGhjhlDl8vCqSBU7jSDhw_Frj1o9plF3_9h0X1JJWudh_50vLy_4WiSchAsg5Di9cgp1iSTuqUMvzwcDYsdzUVwHsouteP832YsuW_DEbRmvkgdslrOMERdsMFx7H0P65cj4m3soyp7FuMwD6vv9xyvYGorND5YlpLwpa61FTirQ


  1. Cây thiếu nước: chúng ta tưới ko đủ nước. Có trường hợp chúng ta tưới thường xuyên mỗi ngày nhưng do chất trồng ko đúng nên tưới khó thấm nước nên tưới nhưng đất trong chậu vẫn khô, chỉ ướt trên mặt.
  2. Cây thừa nước: chúng ta trồng sai kỹ thuật chậu bị ngợp nước hoặc chất trồng giữ ấm quá tốt, ko thoát nước tốt. Dẫn đến thừa nước, cây sẽ hư rễ , dẫn tới vàng lá dần.
>>Hướng dẫn
Please, Log in or Register to view URLs content!
tỷ lệ thành công 100%

  1. Cây đã ăn hết đất: thường cây mai chiếu thủy kiểng của chúng ta đang sung tốt, rồi chuyển dần sang vàng lá. Đây cũng là cỗi nguồn thường gặp. Vì cây mai chiếu thủy rễ ra rất nhanh, cây lớn mạnh nhanh nên ăn mau hết đất. Trong chậu còn lại rễ phổ biến hơn đất.
  2. Cây bị không cân đối dinh dưỡng: có 3 hàng ngũ
9SdXdVmpwII8EbVk8FmvPY6J3bswR2PmknTWDVD1G1yBTEfv3wqsfppAclsNucq2dshRK1GteoANneXHC5gxW8HjpvU4_vVJNCZHg8imqZ78KlMWKDUs8DoUSPWofFYGv96fFX5qbHdRr29fiEC89GvOi0mGuGD4CK4OpzCF8PbQRDUvQp0YS1j02JCzeQ


i/ Đa lượng: đạm, lân, kali

ii/ Trung lượng: Canxi, magie, lưu hoàng

iii/ Vi lượng: Kẽm, sắt, đồng, mangan, bo, molypđen, clo, silic

Cây mai chiếu thủy bonsai được trồng chậu thường rất dễ thiếu hụt dinh dưỡng, nhất là vi lượng vì chất trồng chúng ta đất giết mổ rất ít. Và trồng chậu tưới nước chảy thoát ra ngoài kéo theo dinh dưỡng (phải hài lòng góc cạnh này).

Chính vì vậy, để trị vàng lá cho mai chiếu thủy chúng ta cần rà soát lại chậu bon sai của mình rồi khắc phục đúng vấn đề. Chúc cho mê say
Please, Log in or Register to view URLs content!
của bạn được thỏa thích.
 
Hey there, savvy earners and crypto enthusiasts! ?? We're excited to bring you the inside scoop on Autentic’s innovative affiliate program that's shaking up the world of RWA (Real World Asset) tokenization.

Are you ready to get a hefty 20% cashback in USDT? Yes, you heard that right! Autentic is not your average crypto gig. It's a groundbreaking opportunity that's extending its hands to you, whether you're a seasoned influencer or just starting your blogging journey.

Move Over, Traditional Crypto Affiliates!
Forget the high demands and fierce competition of classic crypto affiliate programs. Autentic is here to change the game. Launched in October 2023, this tokensale is not just about buying and selling; it’s about being part of a movement that brings the real estate market right into the cryptosphere.

A Global Team with a Local Touch
While Autentic boasts an international team of experts, it steers clear of operating in the USA. This strategic move opens up a whole new world of possibilities for affiliates everywhere else. Check out the tokensale at
Please, Log in or Register to view URLs content!
and see for yourself how Autentic stands out.

Partner Support Like Never Before
New to the YouTube scene or need some creative boost? Don’t fret! Autentic’s Partner Support is on standby to assist with text, creative assets, and even video production help for newcomers. They're committed to fueling your success.

Beyond Referrals: Earn with Token Growth Potential
With the second round of the tokensale wrapping up and an exchange listing on the horizon at
Please, Log in or Register to view URLs content!
, the potential for token price growth is buzzing! This means double the earning potential – from referrals and from the token price surge.

Getting Started is Simple:
1. Register at
Please, Log in or Register to view URLs content!
.
2. Grab your unique referral code from your personal account.
3. Spread the word, attract new users, and watch your cashback flow in!

Autentic's program is a goldmine for those looking for generous cashback, prompt payments, and passive income potential. Plus, it's perfect for budding arbitrageurs, microbloggers, and influencers looking to maximize their profits with minimal fuss.

So, what are you waiting for? With your unique code and a smart sharing strategy, you're all set to earn big through Autentic's referral rewards. Don't miss out on this lucrative chance to boost your income with Autentic – where earning meets innovation!

Happy earning,
The Autentic Team
 
Наслаждайтесь азартными играми в Cat Casino и не пропустите новинки. Честные игры залог твоего успеха. Удача на твоей стороне в Супер Турнирах
Please, Log in or Register to view URLs content!
 
Наслаждайтесь азартными играми в Cat Casino и не пропустите новинки. Честные игры залог твоего успеха. Удача на твоей стороне в Супер Турнирах
Please, Log in or Register to view URLs content!
 
Заказать диссертацию онлайн. Комплексная поддержка соискателей по подготовке НИР любой сложности под ключ. Выполнение - в сумме за 120 дней по гуманитарным дисциплинам, и в сумме 150-180 дней по техническим дисциплинам
Please, Log in or Register to view URLs content!
 

Users who are viewing this thread

Top